Наше Меню


אפשרות לתוספת נתחי חזה עוף לסלט *
לחם הבית - לחמון מחיטה מלאה עם גרעיני חמנייה *
* אפשרות לתוספת פירות ים לפסטה
Škola תוספת סלט ברוטב *
תוספת סקלופ’ס *
הגדלת פירות ים *